Veteranen Grebbeberg opnieuw ten strijde

Kort geding tegen Defensie om vergelijking met SS'ers

Door Fred Soeteman

DEN HAAG/AMSTERDAM, maandag - De grootste zittingszaal van het paleis van Justitie in Den Haag is gereserveerd voor het kort geding waarmee oud-strijders van de Grebbeberg (1940) en hun nabestaanden morgen eerherstel willen bevechten.

Rond veertigduizend Nederlanders hebben zich, middels hun organisaties, als eisers gevoegd in een procedure tegen de staat (Defensie) en de auteurs van het boek 'Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied', waarvan in 2001 de tweede druk verschijnt. Al jaren worden van de zijde van veteranen grote bezwaren tegen een aantal passages in het werk aangevoerd. Velen voelen zich emotioneel zeer betrokken.

Hoofdgrief is dat het boek beweert dat Nederlandse soldaten in de meidagen van 1940 zich net zo schuldig zouden hebben gemaakt aan schendingen van het oorlogsrecht als hun directe tegenstanders, de infanteristen van de SS Leibstandarte Adolf Hitler.

Advocaat dr.mr. Geert Jan Knoops, reserve-officier bij het Korps Mariniers, heeft voor de gelegenheid toestemming om in uniform ter zitting te verschijnen. Hij zegt dat directeur Blom van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) het standpunt van de auteurs heeft onderschreven. Bloms betrokkenheid bij de totstandkoming van het boek roept echter vragen op, aldus de advocaat, en verdient nog nader onderzoek.

Knoops heeft tevens een document ontvangen dat volgens hem kan uitwerken als een bom op de stellingen van die schrijvers prof.dr. H. Amersfoort en drs. P.H. Kamphuis van de Sectie Militaire Geschiedenis (Koninklijke Landmacht). Over het document wil Knoops nog niet meer kwijt dan: "Het is afkomstig van een zeer belangrijke getuige-deskundige die na grondig archiefonderzoek nu de beweringen in het boek met kracht van argumenten ondermijnt, en de lezing van de oud-strijders staaft." Betrokkene (Bernier Cornielje, Stichting De Greb) is in augustus jongstleden als 'meelezer' aangezocht voor de totstandkoming van de omstreden tweede druk.

Het zou hierbij hoofdzakelijk gaan om de lezing van de auteurs volgens welke de later postuum met de Militaire Willemsorde onderscheiden soldaat G. Migchelbrink, na zijn overgave, nog een SS'er zou hebben neergeschoten. Volgens Knoops zijn nu de verklaringen van drie onafhankelijke ooggetuigen voorhanden die deze lezing zonder meer ondergraven. De Parlementaire Enquête over Nederland in de Tweede Wereldoorlog heeft incidenten als dit nergens vermeld, aldus Knoops.

Bij de eisers die zich sinds oktober hebben aangesloten bij de 84-jarige oorlogsinvalide en initiatiefnemer Wim Jagtenberg, heeft zich naast de Vakbond voor defensiepersoneel VBM/NOV de Vereniging 8 R.I.-1940 en de Vereniging Oud Militairen Indiëgangers, VOMI, geschaard.

Bron: de Telegraaf van maandag 11 december 2000, pagina 6

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.22 MB)