Kort geding om omstreden boek gaat door ondanks handreiking Defensie

Militairen steunen oud-strijders

'Nog steeds gaan auteurs ervan uit dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd'

Door Charles Sanders

AMSTERDAM, donderdag - De advocaat van de 'Grebbeveteranen' heeft inmiddels 30.000 oud-strijders, hun familieleden en andere sympathisanten achter zich in de strijd om een omstreden boek over de meidagen 1940 gerectificeerd te krijgen.

Gisteren ontving mr. Knoops op zijn kantoor een delegatie van de boze soldaten en nabestaanden. Al na een paar minuten was de kogel door de kerk en werd besloten het eerder aangekondigde kort geding tegen het ministerie van Defensie en de twee auteurs van 'Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied' door te zetten. Dinsdag 12 december zal de Haagse rechtbankpresident zich over de affaire buigen.

Vorige week liet directeur juridische zaken van het ministerie, dr. S.B. Ybema, weten dat de tweede druk van het omstreden boek niet vóór juli volgend jaar af zal zijn, terwijl het werk aanvankelijk al over twee maanden zou worden uitgegeven. Een andere 'handreiking' van Defensie: behalve overeenkomsten tussen overtredingen van het oorlogsrecht door Nederlanders en Duitsers, zou er ook aandacht worden besteed aan verschillen tussen de gedragingen van beide groepen.

Onacceptabel

"Volstrekt onacceptabel", lieten de veteranen gisteren ten kantore van de Amsterdamse raadsman en reserveofficier der mariniers weten. "Nog altijd gaan de auteurs Amersfoort en Kamphuis ervan uit dat Nederlandse soldaten misdaden hebben gepleegd tijdens de verdediging van de Grebbeberg die vergelijkbaar zijn met het gedrag van de SS. Geschiedvervalsing pur sang."

De dagvaarding is inmiddels getekend door 23 veteranen en maatschappelijke organisaties. Eén daarvan is de vakbond voor defensiepersoneel VBM/NOV met 28.000 leden. Voorzitter J.W.H. Golsteijn werd getroffen door de vele reacties van met name jonge veteranen die zich na een artikelenreeks in deze krant hadden gemeld met het verzoek op te komen voor hun collega's die in mei 1940 op de Grebbeberg streden.

De twee wetenschappers die het boek negen jaar geleden schreven, werken voor de Sectie Militaire Geschiedenis van het ministerie. Zij joegen de veteranen in de gordijnen met hun stelling dat de Nederlandse samenleving een verkeerd beeld heeft van de strijd toen en dat ook 'onze jongens' het oorlogsrecht hadden geschonden.

Eén van de processtukken die 12 december in Den Haag worden besproken, is het relaas van Wilhelmus Franciscus van Meegen. Hij vocht op de Grebbeberg, overleefde de ongelijke strijd, maar stierf op 7 januari 1964. Toen zijn zoon vier jaar geleden het levensverhaal van zijn vader onderzocht, besloot hij een postume medaille voor hem aan te vragen. Het ministerie van Defensie kende die 3 september 1996 toe, voor de moedige strijd van Van Meegen op... de Grebbeberg.

"Aan de ene kant worden 56 jaar na dato door de overheid dus medailles voor heldenmoed op de Grebbeberg uitgereikt", zegt mr. Knoops. "Aan de andere kant worden diezelfde veteranen vergeleken met de SS'ers. Dit kan natuurlijk niet."

Bron: de Telegraaf van donderdag 16 november 2000, pagina 5

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 7.27 MB)