Geen rectificatie van boek over Grebbeberg

Bericht van het ANP

DEN HAAG (ANP) - De auteurs van het boek 'Mei 1940, De strijd op Nederlands grondgebied' hoeven de tekst in een nieuwe druk van het boek niet aan te passen. Dat heeft de president van de rechtbank in Den Haag vrijdag in kort geding besloten.

Oud-militairen en nabestaanden hadden rectificatie van een aantal passages geƫist, omdat hierin de suggestie zou worden gewekt dat Nederlandse militairen in mei 1940 het oorlogsrecht evengoed zouden hebben geschonden als Duitse militairen. Volgens de president van de rechtbank is die suggestie niet te lezen in het boek. Hij wees erop dat de eerste druk van het boek tien jaar oud is en sinds zeven jaar is uitverkocht. Hierdoor hebben de eisers geen spoedeisend belang meer bij rectificatie. Bij de afwijzing van de eis speelde mee dat de schrijvers van het boek, werkzaam bij de sectie militaire geschiedenis van het ministerie van Defensie, een aantal wijzigingen in de tekst hebben toegezegd. Zij zullen hierin rekening houden met de kritiek die de oud-militairen en nabestaanden hebben geuit. De auteurs leggen de herdruk voor publicatie ook voor aan een aantal gezaghebbende historici.

Bron: de Gelderlander van vrijdag 22 december 2000

208