Boek eerste oorlogsdagen - Eis veteranen om correctie afgewezen

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 22 DEC. De auteurs van een boek over de eerste oorlogsdagen in mei 1940, waarin melding wordt gemaakt van schendingen van het oorlogsrecht door Nederlandse soldaten, hoeven hun oorspronkelijke tekst niet te rectificeren. Ook houden zij de vrije hand in het schrijven van een tekst voor een herdruk. Dat heeft de president van de Haagse rechtbank bepaald.

Oorlogsveteranen hadden een kort geding aangespannen tegen de auteurs van het boek 'Mei 1940, De strijd op Nederlands grondgebied', dat de historici prof.dr. H. Amersfoort en drs. P.H. Kamphuis schreven onder auspiciën van de Sectie Militaire Geschiedenis van het ministerie van Defensie. De veteranen, onder aanvoering van de oorlogsinvalide Wim Jagtenberg, die op de Grebbeberg gewond raakte, vinden het boek grievend omdat het hen op één lijn zou stellen met SS- troepen die de Grebbeberg veroverden. De oudgedienden eisten een rectificatie van de eerste druk en een preventief verbod op herhaling van de gewraakte passages in een tweede druk, die komend najaar moet verschijnen.

Rechtbankpresident mr. A.H. van Delden wees de eisen van de veteranen af omdat er om te beginnen geen spoedeisend belang is. Het boek is tien jaar geleden uitgekomen en al ruim zeven jaar uitverkocht. Ten aanzien van de herdruk wijst Van Delden op de toezegging van de auteurs dat zij rekening houden met de kritiek van de oorlogsveteranen. Ten aanzien van een van de meest omstreden passages, de vermeende schending van het oorlogsrecht door soldaat G. Migchelbrink, hebben de auteurs bovendien toegezegd de tekst te zullen aanpassen. Migchelbrink werd door de Duitsers gevangengenomen en gefusilleerd. Volgens een ooggetuige zou hij na zijn arrestatie nog op de Duitsers hebben geschoten. Familieleden van Migchelbrink hebben andere getuigenverklaringen verzameld die deze lezing bestrijden. De oorlogsveteranen lezen in het boek dat Nederlanders en Duitsers het oorlogsrecht in gelijke mate geschonden hebben. De auteurs bestrijden die lezing. Ook de rechter oordeelde nu dat de oorlogsveteranen meer in het boek lezen dan er staat.

De historici en de veteranen staan al sinds het verschijnen van het boek in 1990 tegenover elkaar. Diverse gesprekken en de uitwisseling van tientallen stukken brachten hen niet dichter bij elkaar. De militairen schreven uit protest hun eigen geschiedenis - Geschiedvervalsing om de meidagen van 1940 - die het ongelijk van de historici moest aantonen.

Bron: het NRC Handelsblad - Binnenland - van vrijdag 22 december 2000

206