Restauratie kazemat S17

20 januari 2001

Begin 2001 hadden wij de eerste bijeenkomst van Stichting De Greb op de boerderij van Heimerstein. Doel was de plannen die er bestonden nader uit te werken. 's Middags een grote wandeling gemaakt over de Grebbeberg waarbij de restanten van stellingen en kazematten uit de meidagen van 1940 werden aangedaan. Hier foto's van de omgevallen beuk op de kazemat S17 aan de Heimersteinselaan.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

2 juni 2001

In de winter van 2000 / 2001 is een oude beuk deels omgewaaid en terechtgekomen op de kazemat S17. Door de MKZ crisis in Nederland, waarbij ook de Grebbeberg werd afgesloten voor het publiek, kunnen wij pas in juni 2001 actie ondernemen. Gewapend met een kettingzaag en een paar sterke armen wordt de boom in vier uur tijd grotendeels opgeruimd. Op de foto's Jos Rams, Bart Meeuwisz, Rob Meeuwisz en een bewoner van Heimerstein die ons rond het middaguur op koffie kwam trakteren.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

3 november 2001

De kazemat S17 staat op het terrein van Heimerstein. Een door hen gestelde voorwaarde was dat de ingang van de kazemat zou kunnen worden afgesloten. Tegelijk met het afgraven van de grond rondom de kazemat, en daarmee het vrijmaken van de ingang, hebben wij een tijdelijke deur gemaakt om de kazemat te kunnen afsluiten. Deze tijdelijke deur wordt, wanneer de definitieve deur gereed is, vervangen. Op de foto's voeren Rob Meeuwisz en Kees van de Waal een laatste inspectie uit na het plaatsen van de deur.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Enkele foto's van de binnenzijde van de kazemat S17. Naast veel rommel ligt hierin een grote hoeveelheid grond. Een snelle schatting duidt al snel op minimaal 2 kuub grond die uit de kazemat gegraven zal moeten worden.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

17 november 2001

Deze dag hebben Rob Meeuwisz en Kees van de Waal de S17 van binnen schoongemaakt. Hier volgt kort hun verslag.
"Gewapend met schep, kruiwagen emmer, bezem en een behoorlijke dosis goede moed gaan we die zaterdag op pad. Ik (Kees) ga, gewapend met schep en stofkapje voor mijn mond, naar binnen en moet bukken om mijn hoofd niet te stoten. Er ligt zoveel troep in de kazemat dat rechtop staan niet mogelijk is. Ik zet de eerste schep in het zand en kom al snel tot de ontdekking dat scheppen bijna onmogelijk is door stukken hout, steen en een soort kunststof doek wat door het zand verweven zit. Na enige tijd moeizaam scheppen komt er dan toch steeds meer "vloeroppervlak" voor het oog zichtbaar. Flits, wat is dat? Er loopt een beest vliegensvlug langs me heen en kruipt in het hoekje waar in vroeger tijd de telefoonkabel naar binnen kwam. Het was uiteindelijk maar een klein muisje! Ik ga met de schep over de betonnen vloer en stoot op iets hards. Wat zou dat zijn? Het blijkt een restant van het "T"-profiel te zijn, oorspronkelijk drie stuks, waarop de achterkant van de mitrailleur rustte. Even hadden we gehoopt dat het misschien een stalen schietgatluikje of misschien wel de deur zou zijn. Maar helaas! Na uren graven is de kazemat van binnen weer helemaal schoon."
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

februari 2002

De duimen voor de S17 (waaraan straks de ijzeren deur komt te hangen) zijn gereed! Een klein stukje vakwerk. Ze wegen ruim 1 kilogram per stuk! We hopen deze binnenkort samen met de deur te kunnen plaatsen.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

9 maart 2002

Kazemat G18 teruggevonden. Er is altijd veel onduidelijkheid geweest rond deze kazemat die op de kaarten uit het boek "De Operatiën van het Veldleger" vermeld staat als B18. Ook de plaats zoals de kaart aangeeft is fout. Kees heeft enkele jaren gezocht naar de resten van deze kazemat en kon uiteindelijk aan de hand van de afwijkende begroeiing die op dit moment aan het uitlopen is de juiste locatie bepalen. De schootsrichting van de kazemat is (nog) niet bekend. Een boom iets links van de kazemat is echter zwaar gehavend door kogelinslagen. Mogelijk stond deze 'in de weg'.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

27 april 2002

Van 9 uur 's morgens tot na 7 uur 's avonds is aan één stuk gewerkt aan het afhangen van de loodzware deur, de afwerking ervan en het uitgraven van een deel van de loopgraaf. Tevens werden de metselresten voor de schietgaten grotendeels verwijderd en werden de 3 steunpalen, waarop indertijd de affuit van de mitrailleur rustte, opnieuw binnen in de kazemat aangebracht. Al met al een enorme klus die dankzij de goede voorbereidingen door Rob en Kees zeer succesvol is verlopen. Gefeliciteerd!
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

11 mei 2002

Vrijdag 10 mei is de gehele dag gewerkt aan de loopgraaf: houten planken zijn gecarboleumd en geplaatst aan weerskanten van de eerder uitgegraven gang en vormen nu de loopgraaf. Dit alles is volgens de originele voorschriften van 1940 uitgevoerd. Tevens zijn die dag foto's gemaakt voor een krantenartikel wat binnenkort in de regionale kranten (en natuurlijk op onze website) zal verschijnen.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Zaterdag 11 mei is hard gewerkt aan de verdere afwerking van de loopgraaf. De houten schotten zijn met draad vastgezet en er werd een begin gemaakt met de borst- en rugwering bestaande uit grond, heel veel grond. Op de foto's zijn de vorderingen duidelijk zichtbaar, helemaal wanneer deze vergeleken worden met opnamen van een jaar eerder.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Op de foto's zijn Rob, Frits, Bernier, Jos, Kees en Bart hard aan het werk om ons eerste project tot een succes te maken. De officiële "opening" zal in juni dit jaar plaatsvinden. Hierover binnenkort meer op onze website.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

5 juni 2002

De afgelopen tijd zijn de spreekwoordelijke puntjes op de "i" gezet en is het project min of meer afgerond. Op dit moment zijn we druk bezig met de realisatie van een informatiezuil en met de voorbereidingen voor de officiële presentatie op 22 juni a.s. Zie ook het krantenartikel van 26 mei j.l.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
267