Getuigenissen op de Berg - Mei 1940

11 juni 2005

Op zaterdag 11 juni 2005 organiseert Stichting De Greb voor de vierde keer op rij een dag onder de titel 'Getuigenissen op de Berg, mei 1940'. Deze dag zal in het teken staan van de Slag om de Grebbeberg en de meidagen van 1940. Dit jaar zal de dag bestaan uit een programma op de Grebbeberg zelf en een lezingenprogramma in het café-restaurant 't Viaduct (naast het NS-station van Rhenen). Bij deze lezingen komen behalve de Slag om de Grebbeberg ook andere oorlogstonelen in mei 1940 op Nederlands grondgebied aan bod.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
De voornaamste activiteiten op de Grebbeberg zullen plaatsvinden bij de verleden jaar gereconstrueerde loopgraaf en de gerestaureerde kazemat S-17 langs de Heimersteinselaan. Een plattegrond (kosteloos verkrijgbaar in het informatiecentrum op het Militair Ereveld) en een aantal wegwijzers moeten er dit jaar voor zorgen dat de diverse lokaties eenvoudig voor iedereen te vinden zijn.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Bij kazemat S-17 - die dag ingericht zoals in mei 1940 - staat een grote tent waar behalve "rats, kuch en bonen" ook hedendaagse drankjes worden geserveerd. Dit alles is gratis, maar een vrijwillige bijdrage zal in dank worden aanvaard.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Soldaten exerceren in authentieke uniformen uit de meidagen van 1940 en demonstreren een aantal wapens (geweren, lichte en zware mitrailleurs) en een munitiewagentje. Enkele burgers gekleed in vooroorlogse mode zullen het beeld op de berg completeren. In de authentiek uitgeruste loopgraaf zullen leden van de Koninklijke Marechaussee ervoor zorg dragen dat iedereen ongehinderd het opgestelde wapentuig kan aanschouwen.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Met ouderwetse veldtelefoons is een aantal verbindingen aangelegd zodat u kunt telefoneren naar loopgraaf, tent en kazemat. Tevens is er zoals ieder jaar een kleine wandeltocht uitgezet over de berg. Opgehangen bedrukte doeken vertellen langs die route de tragische lotgevallen van een aantal soldaten tijdens die meidagen.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Een bezoek aan het onlangs door de Oorlogsgravenstichting (OGS) op verrassende wijze opnieuw ingerichte informatiecentrum op de Militaire Erebegraafplaats raden wij iedereen van harte aan.
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Parkeren is mogelijk op het grasveld tegenover zorgcentrum Heimerstein (op de hoek van de Cuneraweg en de Heimersteinselaan). Met behulp van een beperkt aantal oude legervoertuigen (twee Dodges en een Willy's Jeep) is vanaf 11 uur 's morgens gratis vervoer beschikbaar van het NS-station in Rhenen (gelegen naast 't Viaduct) naar de Grebbeberg en terug naar 't Viaduct. Op die manier is iedereen in staat om ook de aldaar geplande lezingen te volgen. Vanzelfsprekend is het vervoer in eerste instantie bedoeld voor hen die slecht te been zijn. Wij hopen u op 11 juni op de Grebbeberg te mogen begroeten.

Namens Stichting De Greb,
Bernier Cornielje - Hans Brons - Rob Meeuwis.


Overzichtelijk gerangschikt is het programma op de Grebbeberg als volgt:

Tijdstip: Omschrijving:
11.00 uur Opening van de tent en het begin van de demonstraties bij de loopgraaf en de kazemat S-17.
12.30 uur Bij de tent is er 'rats, kuch en bonen' voor iedereen, te beginnen voor de soldaten die uit loopgraaf komen aangemarcheerd.
13.30 - 14.00 uur De heer J.P. Romp van de Bond van Wapenbroeders zingt 'bekende liedjes van toen' bij de kazemat S-17.
15.00 uur Koffiepauze voor iedereen en zo ook voor de soldaten die uit de loopgraaf naar de tent marcheren.
15.00 - 15.30 uur Bij de kazemat S-17 brengt het koor 'Punt Uit' liedjes uit de mobilisatieperiode.
16.00 uur Einde van het programma op de Grebbeberg. De soldaten marcheren terug naar Villa Maria in Rhenen.

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Het lezingenprogramma in Café Restaurant 't Viaduct is als volgt:

Tijdstip: Omschrijving:
13.00 - 14.00 uur de heer Lt.Kol. b.d. E.H. Brongers (auteur van o.a. 'Grebbelinie 1940') over De Slag om de Grebbeberg.
14.15 - 14.45 uur de heer J.A. van der Vorm (Statenlid van de provincie Zuid-Holland) over de strijd op het Eiland van Dordrecht in mei 1940 en de onlangs gepresenteerde website over Dordrecht.
15.00 - 15.45 uur de heer T. van Middelkoop (auteur van o.a. het boek 'Een soldaat doet zijn plicht') over generaal H.G. Winkelman, in mei 1940 opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten.
16.00 - 17.00 uur de heren L. van Dijk en R. Berends (Stichting Sporen van de Oorlog Mill) over het gevecht bij Mill op 10 en 11 mei 1940.

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
   
279