Lambertus Cornelisse

Foto van het graf - klik voor een vergroting
Dienstplichtig Soldaat
Staf 8 R.I.
Lambertus
Voornaam:
Cornelisse
Achternaam:
14 oktober 1913
Geboortedatum:
Nederhorst den Berg
Geboorteplaats:
15 mei 1940
Overlijdensdatum:
-
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
6
Rij:
21
Grafnummer:
Motorordonnans
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:


Bekijk de militaire rapporten van dit legeronderdeel


Notities

 • Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
  Op 3 juni 1940 vanuit een veldgraf bij de steenfabriek langs de Rijn te Rhenen overgebracht naar het Militair Ereveld Grebbeberg.
 • Behoorde organiek tot 2.RW, maar was als motorordonnans gedetacheerd bij 8.RI.
 • Betrokkene behoorde tot de staf van 8.RI. Deze bevond zich in het bos, in een grote uitgegraven commandopost op de westzijde van de Laarsche Berg nabij het kruispunt van wegen, met aan de noordzijde zicht op de vlakte tussen de Grebbeberg en Achterberg. Gedurende de nacht van 12 op 13 mei en de ochtend van de 13e, vult de commandopost zich met reguliere troepen van allerlei eenheden, maar in hoofdzaak van I-24.RI. Uiteindelijk zijn zo'n 100 man gewone infanterie in de post wanneer op 13 mei in de namiddag de commandopost door doorgebroken Duitsers werd aangevallen. Ook een door een vliegtuig uitgevoerde aanval met boordwapens wordt ondergaan. Daarbij vielen diverse doden en gewonden. Het is mogelijk dat ook Cornelisse tijdens dit middaggevecht een hoofdwond opliep. Hij werd desondanks kennelijk meegenomen toen de resterende commandopostbezetting - die door de Duitsers verder ongemoeid werd gelaten - op 14 mei naar de Rijn verplaatste en daar op het fabrieksterrein een nieuwe positie innam. Betrokkene is daar kennelijk overleden aan zijn verwondingen en begraven in een veldgraf. Voorgaande reconstrutie is onder voorbehoud.
 • Een alternatief scenario is dat betrokkene tijdens de gevechtsdagen ten zuiden van de straatweg was geraakt, wellicht met een boodschap van de RC, en aldaar betrokken raakte in de strijd en dien te gevolge overleed aan zijn verwondingen bij het fabriekscomplex. Zodanig dan in een veldgraf begraven toen de regimentscommandopost aldaar werd gevestigd op 14 mei. Bekend is uit het verslag van de RC dat gesneuvelden in de naaste omgeving van de CP op 15 mei ter plaatse werden begraven. Daar zullen diverse gesneuvelden bij hebben gehoord die eventueel eerder waren overleden.
 • De sneuveldatum kan 14 of 15 mei zijn. Er is geen zekerheid.
 • L. CORNELISSE
  De dienstplichtig soldaat Lambertus CORNELISSE werd 14-3-1913 geboren te Nederhorst den Berg. Op 4-10-1933 werd hij in persoon ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1933 bij het Regiment Wielrijders en bij de reorganisatie daarvan op 1-3-1939 werd hij geplaatst bij het 2e Regiment Wielrijders. Op 29-8-1939 werd hij gemobiliseerd. Hij had twee zusters, was ongehuwd en woonde bij zijn ouders. Hij onderhield de tuin en verzorgde de dieren (o.a. geiten). Hij bezocht de Technische school met goed gevolg en werd daarna gemobiliseerd. Tijdens de vijfdaagse oorlog van mei 1940 was hij als Wielrijder-(motor)-ordonnans gedetacheerd bij de Staf van het 8e Regiment Infanterie (St.-8 R.I.). Hij sneuvelde 15-5-1940 op 27-jarige leeftijd bij de steenfabriek te Rhenen. Hij was met zijn onderdeel van het 2e Regiment Wielrijders gelegerd aan de grens (achter Eindhoven) doch werd vlak voor het uitbreken van de oorlog als Wielrijder-(motor)ordonnans gedetacheerd bij de Staf van 8 R.I., gelegerd in de Grebbelinie. Op weg daarheen mocht hij nog even zijn ouders te Ede bezoeken. Gezien de oorlogsdreiging raadde toen iedereen hem aan niet te vertrekken maar thuis te blijven. Door plichtsgevoel gedreven sloeg hij die raad in de wind en vertrok hij naar de Grebbelinie. Hij werd begraven op de militaire Erebegraafplaats "Grebbeberg" te Rhenen rij 6 nr. 21 op welk graf een staande steen van de Oorlogsgravenstichting is geplaatst, waarop abusievelijk staat vermeld: "Soldaat St.-8 R.I." in plaats van "Soldaat 2 R.W.". Posthuum is aan hem het OORLOGSHERINNERINGSKRUIS met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen "Nederland Mei 1940" verleend. (10-2-1948)
  Bron: Gedenkboek De Militaire Wielrijders / Het ontstaan en verdwijnen van twee roemruchte regimenten, door L.J.P Knoops (Stichting Militaire Wiielrijders, 1995)

Beeldmateriaal

 • Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting

Opmerkingen

 • Geen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 848.84 KB)