Aloise Gerard Huntjens

Foto van het graf - klik voor een vergroting
Dienstplichtig Soldaat
Staf II-8 R.I.
Aloise Gerard
Voornaam:
Huntjens
Achternaam:
15 november 1919
Geboortedatum:
Sint Martens-Voeren
Geboorteplaats:
België
Geboorteland:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
-
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
2
Rij:
62
Grafnummer:
Rooms-Katholiek
Religie:


Bekijk de militaire rapporten van dit legeronderdeel


Notities

 • Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
  Gevonden op 16 mei 1940 op de roggeakker langs de noordwestelijke rand.
 • A.G. HUNTJENS
  De dienstplichtig soldaat Alois Gerard HUNTJENS werd geboren 15-11-1919 te Sint Maartens-Voeren (België). Op 2-11-1938 werd hij in persoon ingelijfd als gewoon dienstplichtige uit de gemeente Noorbeek van de lichting 1939 bij het Regiment Wielrijders en bij de reorganisatie daarvan op 1-3-1939 werd hij geplaatst bij het 1e Regiment Wielrijders. Op 29-8-1939 werd hij gemobiliseerd. Tijdens de vijfdaagse oorlog van mei 1940 was hij als ordonnans gedetacheerd bij de Staf van het IIe Bataljon van het 8e Regiment Infanterie (St.-II-8 R.I.). Hij sneuvelde 13-5-1940 op 20-jarige leeftijd bij de verdediging van de Grebbelinie. Hij ligt begraven op het militair Ereveld "Grebbeberg" te Rhenen in een enkel graf rij 2 nr. 62 op welk graf een staande steen van de Oorlogsgravenstichting is geplaatst, waarop abusievelijk staat vermeld: "Soldaat St.-II-8 R.I." in plaats van "Soldaat 1 R.W.". Posthuum werd aan hem het OORLOGSHERINNERINGSKRUIS met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen "Nederland Mei 1940" verleend. (Nr. P. 781 d.d. 25-2-1948)
  Bron: Gedenkboek De Militaire Wielrijders / Het ontstaan en verdwijnen van twee roemruchte regimenten, door L.J.P Knoops (Stichting Militaire Wiielrijders, 1995)
 • Schrijven van A.G. Huntjens aan zijn moeder, broers en zus, gedateerd 7 mei 1940
  Liefste Moeder, broers en zuster. Heb vandaag uw brief ontvangen en nu moet ik U tot m'n leedwezen mededeelen, dat ik Zaterdag niet naar huis kan komen omrede zooals U weet dat 't verlof weer is ingetrokken. 't Is natuurlijk jammer, maar wat is er aan te doen. Dat 't niet goed uitziet, weet U ook wel, en laten we voor elkaar bidden, dat God ons allen mag sparen. In deze omstandigheden, moet men natuurlijk op alles zijn voorbereid, dat weet ik ook. Veel kunnen we daar niet over zeggen natuurlijk, en 't is natuurlijk maar afwachten. Laten we hopen dat alles goed gaat en dat 't verlof weer gauw ingaat. Zodat ik hopelijk weer 'ns gauw naar huis kan komen. Laat den moed niet zinken, dat doe ik ook niet, en laten we op God vertrouwen.
  't Is natuurlijk treurig dat het verlof even is geweest en dat ik in die tijd nog niet ben kunnen komen. Maar nog eens, hou maar moed, dat doe ik ook, en bid voor mij, dat doe ik ook voor U allen. Ik ben nu 5 weken niet meer thuis geweest, en nu God weet wanneer ik U nog 'ns zie. Met tranen in de oogen schrijf ik U dit, denk s.v.p. 'ns aan mij, want wie weet, misschien zien we ons nooit meer, en dan is er ook nog niets aan te doen, dan hoop ik dat ik bij m'n Lieven Vader Zaliger mag komen in den Hemel, (opmerking: begin januari 1940 was zijn vader overleden) waar we ons hopelijk dan samen mogen zien. Zou er iets, wat niet te hopen is onverwachts gebeuren, dan ben ik klaar, ben maar gerust Moeder, en langs deze weg, vergeven we ons nog 'ns alles, wat er ook al 'ns is geweest. Ik hoop van harte, dat alles goed afloopt, en ook dat U me nog 'ns direct terug schrijft. We moeten nu weer alles gaan inpakken, klaar voor als er iets mocht gebeuren, en daardoor heb ik niet meer tijd nou om te schrijven.
  Nog eens hou maar moed, dat doe ik ook, ik hoor daarnet, dat 't hem nou in De Balkan zit, dat is G.d. hier nog al uit de buurt. Hopende dat U me direct terug schrijft, groet ik U allen, nog 'ns, in het bijzonder Moeder, en teeken ik Uw toegenegen zoon en broer,
  Alois Huntjens.

  PS. Schrijf me s.v.p. direct terug als het gaat en nog eens gegroet van Alois Huntjens.

Beeldmateriaal

 • Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting
  Klik hier voor een uitvergroting

Opmerkingen

 • Geen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 460.01 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 5.90 MB)