Ephraim Behr

Geen foto van het graf beschikbaar
Res. Officier van Gezondheid 1e kl.
Staf II-11 R.I.
Ephraim
Voornaam:
Behr
Achternaam:
5 maart 1905
Geboortedatum:
Assen
Geboorteplaats:
Groningen
Woonplaats:
14 mei 1940
Overlijdensdatum:
-
Locatie sneuvelen:
Nederlandse Israëlische Begraafplaats Groningen
Begraafplaats:
Afdeling 2 - 19b
Rij:
18
Grafnummer:
Bataljonsarts
Functie:
Nederlands Israëlitisch
Religie:


Bekijk de militaire rapporten van dit legeronderdeel


Notities

 • Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats)
  Op 28 mei 1940 vanuit een veldgraf naast Hotel Bergzicht aan de Cuneraweg te Prattenburg overgebracht naar de Nederlandse Israëlische Begraafplaats in zijn woonplaats Groningen en aldaar op 30 mei 1940 herbegraven. Dr. Behr sneuvelde in de ochtend van 14 mei 1940 aan de Boslandweg in de omgeving van kilometerpaal 25.
 • Ephraim Behr werd geboren op 5 maart 1905 in Assen. Hij was het jongste kind van Abraham Izaak Behr en Jette Bernard. Zijn vader had een bedrijfje in het maken van fietsen en het verkopen van rijwielonderdelen. Abraham Izaak Behr overleed op 27 januari 1940 nadat de moeder van Ephraim in 1934 al was overleden.

  Ephraim Behr studeerde geneeskunde in Groningen en legde het artsexamen af op 3 oktober 1929. Op 29 oktober 1929 te Groningen huwde hij Bertha Aleide Jacobs. Samen kregen zij 3 kinderen: 1 zoon en 2 dochters. Op 3 juli 1931 promoveerde Behr in Groningen op het proefschrift 'Bloedplaatjes en thrombose'. Hij praktiseerde eerst als arts in Assen en later als prosector-conservator (assistent) van het Laboratorium voor Pathologie van de Rijksuniversiteit te Groningen. Buiten zijn professionele loopbaan speelde Behr een belangrijke rol in de zionistische beweging in zijn geboortestad. Daarnaast speelde hij in een voetbalelftal.

  Tijdens de mobilisatie was Behr oorspronkelijk regimentsarts bij 36 R.I. in het Nederlandse Veldleger. Hij meldde zich vrijwillig als reserve-officier voor de Geneeskundige dienst bij Staf II-11 R.I. Zijn onderdeel behoorde tot de 4e divisie en was gelegerd in Leersum. Op de tweede oorlogsdag vertrok hij naar het front, eerst naar Veenendaal en van daaruit naar Rhenen. Onderweg kreeg het onderdeel vijandelijk artillerievuur te verduren en uiteindelijk bereikte men de stellingen bij de spoorwegovergang aan de Bergweg.

  Behr heeft in de nacht van 13 op 14 mei met enig succes geprobeerd een opkomende paniek in het bataljon te bezweren. Hij was aanwezig bij het incident, dat leidde tot de afzetting c.q. arrestatie van de majoor Van Dijk (commandant II-11 R.I.) door de commandant van 2-3 R.H. In opdracht van overste De Marees van Swinderen (commandant 4 R.H.) moest Behr samen met kapitein Wiersinga (commandant 2-II-8 R.I.) daarover verslag uitbrengen aan commandant IVe divisie, de kolonel Van Loon.

  Ephraim Behr sneuvelde in de ochtend van 14 mei 1940 aan de Boslandweg in de omgeving van kilometerpaal 25 toen hij, aldus een getuige, 'met deernis en dapperheid een poging deed om eenige gewonde soldaten uit de Grebbelinie naar veiliger plaats te evacueren'. In die nacht ging hij samen met de commandant van de 1e sectie van M.C.-II-11 R.I., de 1e luitenant Hulshoff Pol langs de stellingen bij de Boslandweg. Omstreeks 3.30 uur werden zij op korte afstand door de Duitsers beschoten. Behr zocht dekking in een greppel en werd daar door een kogel in het hart getroffen. Zijn lichaam werd gebracht naar de hulpverbandplaats van III-19 R.I. bij de kruising Cuneraweg/Zuidelijke Meentweg waar sergeant-ziekenverpleger Hoogendoorn constateerde dat Ephraim Behr was overleden. Zijn stoffelijk overschot plaatste men op 14 mei 1940 in een veldgraf bij genoemde hulpverbandplaats.

  Op 30 mei 1940 werd Ephraim Behr herbegraven op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan te Groningen. Opperrabbijn Dasberg sprak aan het graf, en een detachement van het regiment van Behr bracht een militair saluut. Zijn naam is opgenomen in het monument 'Rijks HBS' in Assen; een plaquette van zwarte natuursteen in de entree van het gebouw Quintus van het Dr. Nassau College, gevestigd aan de Mr. Groen van Prinstererlaan in Assen.

Beeldmateriaal

 • Klik hier voor een uitvergroting

Opmerkingen

 • Geen.

1590